mafoss_logo_high_res.png
Menu
mafoss_logo.png

Spektakulær sjøsetting
Spektakulær sjøsetting
Laurdag 17. februar kl 12:00 vart Hurtigrutens nyaste prosjekt MS Roald Amundsen sjøsett frå bedding ved Kleven verft i Ulsteinvik. Eit spektakulær skue med mange tilskodarar som fulgte med frå båtar på vika og frå land.
Det er store dimensjonar over det som gjekk frå bedding, og dimensjonane vart ekstra tydelege sidan Hurtigruten sitt eldste skip; MS Lofoten, låg i vika for å ta i mot nykomlingen. MS Lofoten vart overlevert for 54 år sidan, og er ein miniputt med sine 87 meter mot Amundsen sine 140. MS Amundsen skal no utrustast vidare medan det ligg til kai ved Kleven Verft, før det skal stå klart neste vinter. Skipet er det første i verda med hybrid-drift, og det er lagt store summar i utviklingsarbeid rundt denne og søsterskipet, MS Fritjof Nansen, som skal vere klart til utrusting i 2019.
17.02.18 12:09
Ulstein Verft bygger meir for Acta Marine
Ulstein Verft bygger meir for Acta Marine
Acta Marine, som for tida har eit fartøy under bygging ved Ulstein Verft, har skrive kontrakt på eitt til.
MAFOSS gratulerer med fin kontrakt!Acta Marine, som for tida har eit fartøy under bygging ved Ulstein Verft, har skrive kontrakt på eitt til. Skipet er eit såkalla ‘DP2 walk-to-work (W2W) konstruksjonsstøttefartøy’ for offshoreindustrien, og av designet SX195 frå Ulstein. - Det første skipet vårt ved Ulstein Verft, Acta Auriga, skal snart på prøvetur, og vi er svært nøgde med framdrifta av prosjektet. Det at vi no kjem tilbake til Ulstein Verft med ein ordre på eit søsterskip er eit sterkt signal om at vi verdset verftet si evne til å levere kvalitet og til avtalt tid, noko som er svært viktig for oss som skipseigar og for kundane våre. Vi er overtydde om at Acta sine SX195-fartøy vil føre til høgare effektivitet i logistikkoperasjonar offshore, og på den måten reduserer den totale kostnaden med å byggje vindfarmar og også bidreg til ei høgare oppetid i etablerte offshorevindfarmar, seier Rob Boer, administrerande direktør i Acta Marine. - Acta Marine er godt posisjonerte innan havvind og offshore olje og gass. Første gong dei var i kontakt med oss, utfordra dei oss i å designe eit svært fleksibelt og kompakt fartøy med høg kapasitet som kunne vere lenge ute i feltet. Dette fartøyet er snart ferdigstilt. Vi gler oss til å samarbeide med Acta Marine igjen for å få fram endå eit nytt og moderne konstruksjonsstøttefartøy (CSV) med walk-to-work-funksjonar, kommenterer konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group. Optimalisert logistikk om bord
SX195-designet, eit skip som måler 93,4 meter i lengde og 18 meter i breidda, er optimalisert for offshorevind. Det har ei stor og sentralt plassert W2W-rørslekompensert gangveg og tårnheis levert av SMST for overføring av personell og last til vindturbinane. SMST leverer også ei 3D-kompensert kran som kan løfte opp til 6 tonn. Det drivstoffeffektive skipet har godt planlagt logistikk om bord, med stor lagerkapasitet, der halvparten er under tak i eit kontrollert miljø, og med trinnlaus overgang til offshore-installasjonane. Det vil bli utstyrt med helikopterdekk. Hovudutstyret er plassert i aktre enden av skipet og arbeidsoperasjonane skjer herifrå. Det vil då vere naturleg å halde skipet med aktre enden, X-STERN® , mot veret. Det vil då ikkje oppstå slag, støy eller vibrasjonar, noko som gir god søvn og effektiv kvile mellom skifta. Innreiing
Skipet har stor innreiing for 120 personar. Fasilitetane om bord er moderne og av høg kvalitet, og bidreg til å gjere skipet til ein ‘heim borte frå heimen’. Også etterspurt til drifts- og vedlikehaldsoppdrag
- Acta Marine aukar aktiviteten sin innan havvind. Dette skipsdesignet er fleksibelt og attraktivt for arbeid innan område som O&M (drift og vedlikehald) eller som konstruksjonsstøtte, og særleg ved forhold der veret og sjøen er utfordrande, fortel Rob Boer. Sikker overgang for servicefolk – høg arbeidsevne
Skipet kan vere i arbeid heile året i signifikante bølgjehøgder opp til 3 meter. Gangvegen og krana gir sikker overførsel av personar, last og reservedelar til vindturbinane, skipet er fleksibelt i bruk på vindfarmen og komforten er høg, alt viktige faktorar for vindfarmeigarane. Fleksibiliteten bidreg til å auke produktiviteten ved drift av vindparkane. - Vi er glade for tilbakemeldinga fra Acta Marine, og den tilliten dei gir oss ved å plassere ein ny skipsbyggingskontrakt hos Ulstein Verft. Som alltid kjem vi til å vektlegge kvalitet og leveringstid, og vi vil legge oss i selen for å levere eit toppmoderne skip til Acta Marine sin flåte, seier administrerande direktør Kristian Sætre i Ulstein Verft. Fartøyet er planlagt for levering i andre kvartal 2019. To-årsoppdrag for søsterskipet
Acta Marine fekk nyleg eit toårig oppdrag for det første skipet sitt, Acta Auriga, på havvindparken BARD Offshore 1 utanfor Tyskland. Les kvifor dei vart valt til dette oppdraget (engelsk artikkel).
07.02.18 09:08
Sævik ny Klevensjef
Sævik ny Klevensjef
Karsten Sævik er ansatt som ny sjef i Klevenkonsernet.
Sævik kjem frå stillinga som adm.dir i Remøy Shipping AS og har tidligare mellom anna vore adm. dir ved Ulstein Verft. Det er ein særs erfaren skipsbyggar som no skal leie Kleven framover.
MAFOSS gratulerer Kleven med rett mann på rett plass! Les meir her.
07.02.18 08:56
Kontrakt til Ulstein
Kontrakt til Ulstein
ULSTEIN VERFT SKAL BYGGJE POLARSKIP FOR LINDBLAD EXPEDITIONS Ekspedisjonsskipet er designa av Ulstein og vert det første polare nybygget i flåten til Lindblad Expeditions-National Geographic. Lindblad Expeditions Holdings, Inc. har signert avtale med Ulstein Verft for bygging av eit ekspedisjonsfartøy med skroglinjeforma X-BOW®.  Lindblad er ein leiande aktør innan ekspedisjonscruise og reiseopplevingar utanom det vanlege. MAFOSS gratulerer med spanande oppdrag!Det nye fartøyet vil bli bygd på Ulstein Verft i Ulsteinvik, og skal leverast i første kvartal 2020. I avtalen ligg også opsjonar på ytterlegare to skip. - Vi set pris på å bli valt som partnar for dette spennande prosjektet. Lindblad er eit nyskapande selskap og i fremste rekke innan ekspedisjonscruise. Vi ser fram til å realisere prosjektet saman med Lindblad og deira samarbeidspartnarar, seier Gunvor Ulstein, konsernsjef i Ulstein Group. Det moderne skipet er utvikla for polare forhold, som den ultimate plattforma for ekspedisjonar der sikkerheit og komfort står i fremste rekke, saman med berekraftige løysingar for å redusere påverknaden på miljøet. Den bakoverlente baugen, X-BOW®, er Ulstein sitt designkjenneteikn, og syter for drivstoffeffektivitet samtidig som han forbetrar passasjerane sin komfort i røff sjø. Skipet har også ei svært høg isklasse for å kunne kome seg langt inn i polare strøk. Skipet har store tankar for drivstoff og drikkevatn som gjer at det kan gjennomføre lengre operasjonar i fjerntliggande område. Integrerte stabilisatorfinnar sikrar stabiliteten undervegs, mellom anna når skipet stoppar opp for å observere dyrelivet, eller ved avstigning eller ombordstigning. - Dette vert eit toppmoderne fartøy, og vi er veldig glade for å jobbe i lag med Ulstein og deira team av dyktige ingeniørar og designarar når vi no utvidar flåten vår. Det nye skipet blir sentralt for vår langsiktige vekst, og vil bli verdas mest ekstraordinære ekspedisjonsskip innan ei rekke område, seier Sven Lindblad, som er konsernsjef i Lindblad.
07.11.17 14:59
KLEVEN sikra
KLEVEN sikra
Vi gler oss over løysing for Kleven, og ønsker lukke til i vidare arbeid. MAFOSS håper på fleire gode kontrakter som følge av nye samarbeidspartnarar i tida framover. Avtalen sikrar viktige arbeidsplassar, og gir arbeidsro til å vidareutvikle eksisterande kompetanse.  https://www.kleven.no/  Les meir her.
08.09.17 09:56
Fosnavågkonferansen 2017
Fosnavågkonferansen 2017
Den 22. juni brakar det laust i Fosnavåg. Sjekk detaljane for programmet i vedlagt pdf og meld deg på i dag. Programmet er omfattande og høgaktuelt for ein bransje i full omstilling. Vi møtast i Fosnavåg!
08.06.17 12:51
Sævik ny Klevensjef
Sævik ny Klevensjef
Karsten Sævik er ansatt som ny sjef i Klevenkonsernet.
Sævik kjem frå stillinga som adm.dir i Remøy Shipping AS og har tidligare mellom anna vore adm. dir ved Ulstein Verft. Det er ein særs erfaren skipsbyggar som no skal leie Kleven framover.
MAFOSS gratulerer Kleven med rett mann på rett plass! Les meir her.
07.02.18 08:56
Kontrakt til Ulstein
Kontrakt til Ulstein
ULSTEIN VERFT SKAL BYGGJE POLARSKIP FOR LINDBLAD EXPEDITIONS Ekspedisjonsskipet er designa av Ulstein og vert det første polare nybygget i flåten til Lindblad Expeditions-National Geographic. Lindblad Expeditions Holdings, Inc. har signert avtale med Ulstein Verft for bygging av eit ekspedisjonsfartøy med skroglinjeforma X-BOW®.  Lindblad er ein leiande aktør innan ekspedisjonscruise og reiseopplevingar utanom det vanlege. MAFOSS gratulerer med spanande oppdrag!Det nye fartøyet vil bli bygd på Ulstein Verft i Ulsteinvik, og skal leverast i første kvartal 2020. I avtalen ligg også opsjonar på ytterlegare to skip. - Vi set pris på å bli valt som partnar for dette spennande prosjektet. Lindblad er eit nyskapande selskap og i fremste rekke innan ekspedisjonscruise. Vi ser fram til å realisere prosjektet saman med Lindblad og deira samarbeidspartnarar, seier Gunvor Ulstein, konsernsjef i Ulstein Group. Det moderne skipet er utvikla for polare forhold, som den ultimate plattforma for ekspedisjonar der sikkerheit og komfort står i fremste rekke, saman med berekraftige løysingar for å redusere påverknaden på miljøet. Den bakoverlente baugen, X-BOW®, er Ulstein sitt designkjenneteikn, og syter for drivstoffeffektivitet samtidig som han forbetrar passasjerane sin komfort i røff sjø. Skipet har også ei svært høg isklasse for å kunne kome seg langt inn i polare strøk. Skipet har store tankar for drivstoff og drikkevatn som gjer at det kan gjennomføre lengre operasjonar i fjerntliggande område. Integrerte stabilisatorfinnar sikrar stabiliteten undervegs, mellom anna når skipet stoppar opp for å observere dyrelivet, eller ved avstigning eller ombordstigning. - Dette vert eit toppmoderne fartøy, og vi er veldig glade for å jobbe i lag med Ulstein og deira team av dyktige ingeniørar og designarar når vi no utvidar flåten vår. Det nye skipet blir sentralt for vår langsiktige vekst, og vil bli verdas mest ekstraordinære ekspedisjonsskip innan ei rekke område, seier Sven Lindblad, som er konsernsjef i Lindblad.
07.11.17 14:59
KLEVEN sikra
KLEVEN sikra
Vi gler oss over løysing for Kleven, og ønsker lukke til i vidare arbeid. MAFOSS håper på fleire gode kontrakter som følge av nye samarbeidspartnarar i tida framover. Avtalen sikrar viktige arbeidsplassar, og gir arbeidsro til å vidareutvikle eksisterande kompetanse.  https://www.kleven.no/  Les meir her.
08.09.17 09:56
HMS-dagen
HMS-dagen
Velkomen til HMS-dagen i MAFOSS 8. juni 11:00 til 15:30.
Invitasjon og program finn du vedlagt nederst i denne artikkelen.
Påmelding skjer til terje@mafoss.no innan 1. juni 12:00.
09.05.17 11:33
Siste nytt
Spektakulær sjøsetting
Spektakulær sjøsetting
Laurdag 17. februar kl 12:00 vart Hurtigrutens nyaste prosjekt MS Roald Amundsen sjøsett frå bedding ved Kleven verft i Ulsteinvik. Eit spektakulær skue med mange tilskodarar som fulgte med frå båtar på vika og frå land.
Det er store dimensjonar over det som gjekk frå bedding, og dimensjonane vart ekstra tydelege sidan Hurtigruten sitt eldste skip; MS Lofoten, låg i vika for å ta i mot nykomlingen. MS Lofoten vart overlevert for 54 år sidan, og er ein miniputt med sine 87 meter mot Amundsen sine 140. MS Amundsen skal no utrustast vidare medan det ligg til kai ved Kleven Verft, før det skal stå klart neste vinter. Skipet er det første i verda med hybrid-drift, og det er lagt store summar i utviklingsarbeid rundt denne og søsterskipet, MS Fritjof Nansen, som skal vere klart til utrusting i 2019.
17.02.18 12:09
Ulstein Verft bygger meir for Acta Marine
Ulstein Verft bygger meir for Acta Marine
Acta Marine, som for tida har eit fartøy under bygging ved Ulstein Verft, har skrive kontrakt på eitt til.
MAFOSS gratulerer med fin kontrakt!Acta Marine, som for tida har eit fartøy under bygging ved Ulstein Verft, har skrive kontrakt på eitt til. Skipet er eit såkalla ‘DP2 walk-to-work (W2W) konstruksjonsstøttefartøy’ for offshoreindustrien, og av designet SX195 frå Ulstein. - Det første skipet vårt ved Ulstein Verft, Acta Auriga, skal snart på prøvetur, og vi er svært nøgde med framdrifta av prosjektet. Det at vi no kjem tilbake til Ulstein Verft med ein ordre på eit søsterskip er eit sterkt signal om at vi verdset verftet si evne til å levere kvalitet og til avtalt tid, noko som er svært viktig for oss som skipseigar og for kundane våre. Vi er overtydde om at Acta sine SX195-fartøy vil føre til høgare effektivitet i logistikkoperasjonar offshore, og på den måten reduserer den totale kostnaden med å byggje vindfarmar og også bidreg til ei høgare oppetid i etablerte offshorevindfarmar, seier Rob Boer, administrerande direktør i Acta Marine. - Acta Marine er godt posisjonerte innan havvind og offshore olje og gass. Første gong dei var i kontakt med oss, utfordra dei oss i å designe eit svært fleksibelt og kompakt fartøy med høg kapasitet som kunne vere lenge ute i feltet. Dette fartøyet er snart ferdigstilt. Vi gler oss til å samarbeide med Acta Marine igjen for å få fram endå eit nytt og moderne konstruksjonsstøttefartøy (CSV) med walk-to-work-funksjonar, kommenterer konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group. Optimalisert logistikk om bord
SX195-designet, eit skip som måler 93,4 meter i lengde og 18 meter i breidda, er optimalisert for offshorevind. Det har ei stor og sentralt plassert W2W-rørslekompensert gangveg og tårnheis levert av SMST for overføring av personell og last til vindturbinane. SMST leverer også ei 3D-kompensert kran som kan løfte opp til 6 tonn. Det drivstoffeffektive skipet har godt planlagt logistikk om bord, med stor lagerkapasitet, der halvparten er under tak i eit kontrollert miljø, og med trinnlaus overgang til offshore-installasjonane. Det vil bli utstyrt med helikopterdekk. Hovudutstyret er plassert i aktre enden av skipet og arbeidsoperasjonane skjer herifrå. Det vil då vere naturleg å halde skipet med aktre enden, X-STERN® , mot veret. Det vil då ikkje oppstå slag, støy eller vibrasjonar, noko som gir god søvn og effektiv kvile mellom skifta. Innreiing
Skipet har stor innreiing for 120 personar. Fasilitetane om bord er moderne og av høg kvalitet, og bidreg til å gjere skipet til ein ‘heim borte frå heimen’. Også etterspurt til drifts- og vedlikehaldsoppdrag
- Acta Marine aukar aktiviteten sin innan havvind. Dette skipsdesignet er fleksibelt og attraktivt for arbeid innan område som O&M (drift og vedlikehald) eller som konstruksjonsstøtte, og særleg ved forhold der veret og sjøen er utfordrande, fortel Rob Boer. Sikker overgang for servicefolk – høg arbeidsevne
Skipet kan vere i arbeid heile året i signifikante bølgjehøgder opp til 3 meter. Gangvegen og krana gir sikker overførsel av personar, last og reservedelar til vindturbinane, skipet er fleksibelt i bruk på vindfarmen og komforten er høg, alt viktige faktorar for vindfarmeigarane. Fleksibiliteten bidreg til å auke produktiviteten ved drift av vindparkane. - Vi er glade for tilbakemeldinga fra Acta Marine, og den tilliten dei gir oss ved å plassere ein ny skipsbyggingskontrakt hos Ulstein Verft. Som alltid kjem vi til å vektlegge kvalitet og leveringstid, og vi vil legge oss i selen for å levere eit toppmoderne skip til Acta Marine sin flåte, seier administrerande direktør Kristian Sætre i Ulstein Verft. Fartøyet er planlagt for levering i andre kvartal 2019. To-årsoppdrag for søsterskipet
Acta Marine fekk nyleg eit toårig oppdrag for det første skipet sitt, Acta Auriga, på havvindparken BARD Offshore 1 utanfor Tyskland. Les kvifor dei vart valt til dette oppdraget (engelsk artikkel).
07.02.18 09:08
Sævik ny Klevensjef
Sævik ny Klevensjef
Karsten Sævik er ansatt som ny sjef i Klevenkonsernet.
Sævik kjem frå stillinga som adm.dir i Remøy Shipping AS og har tidligare mellom anna vore adm. dir ved Ulstein Verft. Det er ein særs erfaren skipsbyggar som no skal leie Kleven framover.
MAFOSS gratulerer Kleven med rett mann på rett plass! Les meir her.
07.02.18 08:56
Kontrakt til Ulstein
Kontrakt til Ulstein
ULSTEIN VERFT SKAL BYGGJE POLARSKIP FOR LINDBLAD EXPEDITIONS Ekspedisjonsskipet er designa av Ulstein og vert det første polare nybygget i flåten til Lindblad Expeditions-National Geographic. Lindblad Expeditions Holdings, Inc. har signert avtale med Ulstein Verft for bygging av eit ekspedisjonsfartøy med skroglinjeforma X-BOW®.  Lindblad er ein leiande aktør innan ekspedisjonscruise og reiseopplevingar utanom det vanlege. MAFOSS gratulerer med spanande oppdrag!Det nye fartøyet vil bli bygd på Ulstein Verft i Ulsteinvik, og skal leverast i første kvartal 2020. I avtalen ligg også opsjonar på ytterlegare to skip. - Vi set pris på å bli valt som partnar for dette spennande prosjektet. Lindblad er eit nyskapande selskap og i fremste rekke innan ekspedisjonscruise. Vi ser fram til å realisere prosjektet saman med Lindblad og deira samarbeidspartnarar, seier Gunvor Ulstein, konsernsjef i Ulstein Group. Det moderne skipet er utvikla for polare forhold, som den ultimate plattforma for ekspedisjonar der sikkerheit og komfort står i fremste rekke, saman med berekraftige løysingar for å redusere påverknaden på miljøet. Den bakoverlente baugen, X-BOW®, er Ulstein sitt designkjenneteikn, og syter for drivstoffeffektivitet samtidig som han forbetrar passasjerane sin komfort i røff sjø. Skipet har også ei svært høg isklasse for å kunne kome seg langt inn i polare strøk. Skipet har store tankar for drivstoff og drikkevatn som gjer at det kan gjennomføre lengre operasjonar i fjerntliggande område. Integrerte stabilisatorfinnar sikrar stabiliteten undervegs, mellom anna når skipet stoppar opp for å observere dyrelivet, eller ved avstigning eller ombordstigning. - Dette vert eit toppmoderne fartøy, og vi er veldig glade for å jobbe i lag med Ulstein og deira team av dyktige ingeniørar og designarar når vi no utvidar flåten vår. Det nye skipet blir sentralt for vår langsiktige vekst, og vil bli verdas mest ekstraordinære ekspedisjonsskip innan ei rekke område, seier Sven Lindblad, som er konsernsjef i Lindblad.
07.11.17 14:59
KLEVEN sikra
KLEVEN sikra
Vi gler oss over løysing for Kleven, og ønsker lukke til i vidare arbeid. MAFOSS håper på fleire gode kontrakter som følge av nye samarbeidspartnarar i tida framover. Avtalen sikrar viktige arbeidsplassar, og gir arbeidsro til å vidareutvikle eksisterande kompetanse.  https://www.kleven.no/  Les meir her.
08.09.17 09:56
Fosnavågkonferansen 2017
Fosnavågkonferansen 2017
Den 22. juni brakar det laust i Fosnavåg. Sjekk detaljane for programmet i vedlagt pdf og meld deg på i dag. Programmet er omfattande og høgaktuelt for ein bransje i full omstilling. Vi møtast i Fosnavåg!
08.06.17 12:51
Cruisekontrakt til Ulstein
Cruisekontrakt til Ulstein
Ulstein Verft har inngått ein intensjonsavtale (LOI) for bygging av eitt eller fleire ekspedisjonscruiseskip av designtypen ULSTEIN CX104 for ein ikkje namngitt kunde.
Desse ekspedisjonsskipa vil bli eineståande i marknaden. Med fasilitetar i verdsklasse og ei polar tilpassing av skipet som overgår alt ein har sett før, vil dei reisande få ekspedisjonsopplevingar utanom det vanlege.  Ulstein Design & Solutions står for designet på skipet som blir 120 meter langt, 20 meter breitt og som får den karakteristiske X-bowen.  MAFOSS gratulerer!
31.05.17 09:46
NKT Victoria Årets Skip
NKT Victoria Årets Skip
Klevenbygde NKT Victoria vart årets skip under NOR-shipping 2017 i dag. Juryen si grunngjeving for valet av vinnarskipet, bygg nummer 372 frå Kleven Verft, er ifølgje Skipsrevyen at NKT Victoria er eitt av verdas mest avanserte kabelleggingsfartøy, med fleire nyvinningar. Til dømes eit såkalla DP3-system, ein unik DC-grid og eit sekspunkts fortøyingssystem som gjer det mogleg å manøvrere der dei fleste andre djupvass-kabelleggingsfartøy ville gitt opp. MAFOSS gratulerer med gjev pris!
30.05.17 12:08
Next Generation Ship Award til Color Hybrid
Next Generation Ship Award til Color Hybrid
Color Hybrid, som skal byggast ved Ulstein Verft, har vunne prisen Next Generation Ship Award på Nor-Shipping i dag. Med fokus på innovasjon, heidrar prisen det mest lovande design på skip som skal sjøsettast det komande tiåret. Fartøyet er designa av Fosen Yard og vert bygd av Ulstein Verft for eigaren Color Line. Prisen blei utdelt av H.K.H Kronprins Haakon. MAFOSS gratulerer!   
30.05.17 12:01
Årsmøtet 2017
Årsmøtet 2017
I årsmøtet 24. april 2017 vart det valt nytt styre og utval. Sjå oversikt i pdf-dokumentet her.
29.05.17 10:57

gå til arkiv