mafoss_logo_high_res.png
Menu
mafoss_logo.png

Kontrakt til Ulstein
Kontrakt til Ulstein
ULSTEIN VERFT SKAL BYGGJE POLARSKIP FOR LINDBLAD EXPEDITIONS Ekspedisjonsskipet er designa av Ulstein og vert det første polare nybygget i flåten til Lindblad Expeditions-National Geographic. Lindblad Expeditions Holdings, Inc. har signert avtale med Ulstein Verft for bygging av eit ekspedisjonsfartøy med skroglinjeforma X-BOW®.  Lindblad er ein leiande aktør innan ekspedisjonscruise og reiseopplevingar utanom det vanlege. MAFOSS gratulerer med spanande oppdrag!Det nye fartøyet vil bli bygd på Ulstein Verft i Ulsteinvik, og skal leverast i første kvartal 2020. I avtalen ligg også opsjonar på ytterlegare to skip. - Vi set pris på å bli valt som partnar for dette spennande prosjektet. Lindblad er eit nyskapande selskap og i fremste rekke innan ekspedisjonscruise. Vi ser fram til å realisere prosjektet saman med Lindblad og deira samarbeidspartnarar, seier Gunvor Ulstein, konsernsjef i Ulstein Group. Det moderne skipet er utvikla for polare forhold, som den ultimate plattforma for ekspedisjonar der sikkerheit og komfort står i fremste rekke, saman med berekraftige løysingar for å redusere påverknaden på miljøet. Den bakoverlente baugen, X-BOW®, er Ulstein sitt designkjenneteikn, og syter for drivstoffeffektivitet samtidig som han forbetrar passasjerane sin komfort i røff sjø. Skipet har også ei svært høg isklasse for å kunne kome seg langt inn i polare strøk. Skipet har store tankar for drivstoff og drikkevatn som gjer at det kan gjennomføre lengre operasjonar i fjerntliggande område. Integrerte stabilisatorfinnar sikrar stabiliteten undervegs, mellom anna når skipet stoppar opp for å observere dyrelivet, eller ved avstigning eller ombordstigning. - Dette vert eit toppmoderne fartøy, og vi er veldig glade for å jobbe i lag med Ulstein og deira team av dyktige ingeniørar og designarar når vi no utvidar flåten vår. Det nye skipet blir sentralt for vår langsiktige vekst, og vil bli verdas mest ekstraordinære ekspedisjonsskip innan ei rekke område, seier Sven Lindblad, som er konsernsjef i Lindblad.
07.11.17 14:59
KLEVEN sikra
KLEVEN sikra
Vi gler oss over løysing for Kleven, og ønsker lukke til i vidare arbeid. MAFOSS håper på fleire gode kontrakter som følge av nye samarbeidspartnarar i tida framover. Avtalen sikrar viktige arbeidsplassar, og gir arbeidsro til å vidareutvikle eksisterande kompetanse.  https://www.kleven.no/  Les meir her.
08.09.17 09:56
Fosnavågkonferansen 2017
Fosnavågkonferansen 2017
Den 22. juni brakar det laust i Fosnavåg. Sjekk detaljane for programmet i vedlagt pdf og meld deg på i dag. Programmet er omfattande og høgaktuelt for ein bransje i full omstilling. Vi møtast i Fosnavåg!
08.06.17 12:51
Cruisekontrakt til Ulstein
Cruisekontrakt til Ulstein
Ulstein Verft har inngått ein intensjonsavtale (LOI) for bygging av eitt eller fleire ekspedisjonscruiseskip av designtypen ULSTEIN CX104 for ein ikkje namngitt kunde.
Desse ekspedisjonsskipa vil bli eineståande i marknaden. Med fasilitetar i verdsklasse og ei polar tilpassing av skipet som overgår alt ein har sett før, vil dei reisande få ekspedisjonsopplevingar utanom det vanlege.  Ulstein Design & Solutions står for designet på skipet som blir 120 meter langt, 20 meter breitt og som får den karakteristiske X-bowen.  MAFOSS gratulerer!
31.05.17 09:46
NKT Victoria Årets Skip
NKT Victoria Årets Skip
Klevenbygde NKT Victoria vart årets skip under NOR-shipping 2017 i dag. Juryen si grunngjeving for valet av vinnarskipet, bygg nummer 372 frå Kleven Verft, er ifølgje Skipsrevyen at NKT Victoria er eitt av verdas mest avanserte kabelleggingsfartøy, med fleire nyvinningar. Til dømes eit såkalla DP3-system, ein unik DC-grid og eit sekspunkts fortøyingssystem som gjer det mogleg å manøvrere der dei fleste andre djupvass-kabelleggingsfartøy ville gitt opp. MAFOSS gratulerer med gjev pris!
30.05.17 12:08
Next Generation Ship Award til Color Hybrid
Next Generation Ship Award til Color Hybrid
Color Hybrid, som skal byggast ved Ulstein Verft, har vunne prisen Next Generation Ship Award på Nor-Shipping i dag. Med fokus på innovasjon, heidrar prisen det mest lovande design på skip som skal sjøsettast det komande tiåret. Fartøyet er designa av Fosen Yard og vert bygd av Ulstein Verft for eigaren Color Line. Prisen blei utdelt av H.K.H Kronprins Haakon. MAFOSS gratulerer!   
30.05.17 12:01
Kontrakt til Ulstein
Kontrakt til Ulstein
ULSTEIN VERFT SKAL BYGGJE POLARSKIP FOR LINDBLAD EXPEDITIONS Ekspedisjonsskipet er designa av Ulstein og vert det første polare nybygget i flåten til Lindblad Expeditions-National Geographic. Lindblad Expeditions Holdings, Inc. har signert avtale med Ulstein Verft for bygging av eit ekspedisjonsfartøy med skroglinjeforma X-BOW®.  Lindblad er ein leiande aktør innan ekspedisjonscruise og reiseopplevingar utanom det vanlege. MAFOSS gratulerer med spanande oppdrag!Det nye fartøyet vil bli bygd på Ulstein Verft i Ulsteinvik, og skal leverast i første kvartal 2020. I avtalen ligg også opsjonar på ytterlegare to skip. - Vi set pris på å bli valt som partnar for dette spennande prosjektet. Lindblad er eit nyskapande selskap og i fremste rekke innan ekspedisjonscruise. Vi ser fram til å realisere prosjektet saman med Lindblad og deira samarbeidspartnarar, seier Gunvor Ulstein, konsernsjef i Ulstein Group. Det moderne skipet er utvikla for polare forhold, som den ultimate plattforma for ekspedisjonar der sikkerheit og komfort står i fremste rekke, saman med berekraftige løysingar for å redusere påverknaden på miljøet. Den bakoverlente baugen, X-BOW®, er Ulstein sitt designkjenneteikn, og syter for drivstoffeffektivitet samtidig som han forbetrar passasjerane sin komfort i røff sjø. Skipet har også ei svært høg isklasse for å kunne kome seg langt inn i polare strøk. Skipet har store tankar for drivstoff og drikkevatn som gjer at det kan gjennomføre lengre operasjonar i fjerntliggande område. Integrerte stabilisatorfinnar sikrar stabiliteten undervegs, mellom anna når skipet stoppar opp for å observere dyrelivet, eller ved avstigning eller ombordstigning. - Dette vert eit toppmoderne fartøy, og vi er veldig glade for å jobbe i lag med Ulstein og deira team av dyktige ingeniørar og designarar når vi no utvidar flåten vår. Det nye skipet blir sentralt for vår langsiktige vekst, og vil bli verdas mest ekstraordinære ekspedisjonsskip innan ei rekke område, seier Sven Lindblad, som er konsernsjef i Lindblad.
07.11.17 14:59
KLEVEN sikra
KLEVEN sikra
Vi gler oss over løysing for Kleven, og ønsker lukke til i vidare arbeid. MAFOSS håper på fleire gode kontrakter som følge av nye samarbeidspartnarar i tida framover. Avtalen sikrar viktige arbeidsplassar, og gir arbeidsro til å vidareutvikle eksisterande kompetanse.  https://www.kleven.no/  Les meir her.
08.09.17 09:56
HMS-dagen
HMS-dagen
Velkomen til HMS-dagen i MAFOSS 8. juni 11:00 til 15:30.
Invitasjon og program finn du vedlagt nederst i denne artikkelen.
Påmelding skjer til terje@mafoss.no innan 1. juni 12:00.
09.05.17 11:33
Digital strategi og ledelse
Digital strategi og ledelse
GCE Blue Maritime og NTNU inviterer til kurs i Digital strategi og leiing. Fullført kurs gir 7,5 studiepoeng og gir mellom anna ferdigheiter som omtalt i kursbrosjyra; "Etter fullført kurs skal deltaker kunne analysere og utvikle strategier for digitalisering av virksomheter, verdikjeder, Big Data og Internet of Things." 8. og 9. juni på Hotel Waterfront, Ålesund. Pris for medlemmer i GCE eller MAFOSS; 9.900,- (Ordinært 17.500,-/25.000,-) Program og påmeldingslink her.  
09.05.17 09:57
Siste nytt
Kontrakt til Ulstein
Kontrakt til Ulstein
ULSTEIN VERFT SKAL BYGGJE POLARSKIP FOR LINDBLAD EXPEDITIONS Ekspedisjonsskipet er designa av Ulstein og vert det første polare nybygget i flåten til Lindblad Expeditions-National Geographic. Lindblad Expeditions Holdings, Inc. har signert avtale med Ulstein Verft for bygging av eit ekspedisjonsfartøy med skroglinjeforma X-BOW®.  Lindblad er ein leiande aktør innan ekspedisjonscruise og reiseopplevingar utanom det vanlege. MAFOSS gratulerer med spanande oppdrag!Det nye fartøyet vil bli bygd på Ulstein Verft i Ulsteinvik, og skal leverast i første kvartal 2020. I avtalen ligg også opsjonar på ytterlegare to skip. - Vi set pris på å bli valt som partnar for dette spennande prosjektet. Lindblad er eit nyskapande selskap og i fremste rekke innan ekspedisjonscruise. Vi ser fram til å realisere prosjektet saman med Lindblad og deira samarbeidspartnarar, seier Gunvor Ulstein, konsernsjef i Ulstein Group. Det moderne skipet er utvikla for polare forhold, som den ultimate plattforma for ekspedisjonar der sikkerheit og komfort står i fremste rekke, saman med berekraftige løysingar for å redusere påverknaden på miljøet. Den bakoverlente baugen, X-BOW®, er Ulstein sitt designkjenneteikn, og syter for drivstoffeffektivitet samtidig som han forbetrar passasjerane sin komfort i røff sjø. Skipet har også ei svært høg isklasse for å kunne kome seg langt inn i polare strøk. Skipet har store tankar for drivstoff og drikkevatn som gjer at det kan gjennomføre lengre operasjonar i fjerntliggande område. Integrerte stabilisatorfinnar sikrar stabiliteten undervegs, mellom anna når skipet stoppar opp for å observere dyrelivet, eller ved avstigning eller ombordstigning. - Dette vert eit toppmoderne fartøy, og vi er veldig glade for å jobbe i lag med Ulstein og deira team av dyktige ingeniørar og designarar når vi no utvidar flåten vår. Det nye skipet blir sentralt for vår langsiktige vekst, og vil bli verdas mest ekstraordinære ekspedisjonsskip innan ei rekke område, seier Sven Lindblad, som er konsernsjef i Lindblad.
07.11.17 14:59
KLEVEN sikra
KLEVEN sikra
Vi gler oss over løysing for Kleven, og ønsker lukke til i vidare arbeid. MAFOSS håper på fleire gode kontrakter som følge av nye samarbeidspartnarar i tida framover. Avtalen sikrar viktige arbeidsplassar, og gir arbeidsro til å vidareutvikle eksisterande kompetanse.  https://www.kleven.no/  Les meir her.
08.09.17 09:56
Fosnavågkonferansen 2017
Fosnavågkonferansen 2017
Den 22. juni brakar det laust i Fosnavåg. Sjekk detaljane for programmet i vedlagt pdf og meld deg på i dag. Programmet er omfattande og høgaktuelt for ein bransje i full omstilling. Vi møtast i Fosnavåg!
08.06.17 12:51
Cruisekontrakt til Ulstein
Cruisekontrakt til Ulstein
Ulstein Verft har inngått ein intensjonsavtale (LOI) for bygging av eitt eller fleire ekspedisjonscruiseskip av designtypen ULSTEIN CX104 for ein ikkje namngitt kunde.
Desse ekspedisjonsskipa vil bli eineståande i marknaden. Med fasilitetar i verdsklasse og ei polar tilpassing av skipet som overgår alt ein har sett før, vil dei reisande få ekspedisjonsopplevingar utanom det vanlege.  Ulstein Design & Solutions står for designet på skipet som blir 120 meter langt, 20 meter breitt og som får den karakteristiske X-bowen.  MAFOSS gratulerer!
31.05.17 09:46
NKT Victoria Årets Skip
NKT Victoria Årets Skip
Klevenbygde NKT Victoria vart årets skip under NOR-shipping 2017 i dag. Juryen si grunngjeving for valet av vinnarskipet, bygg nummer 372 frå Kleven Verft, er ifølgje Skipsrevyen at NKT Victoria er eitt av verdas mest avanserte kabelleggingsfartøy, med fleire nyvinningar. Til dømes eit såkalla DP3-system, ein unik DC-grid og eit sekspunkts fortøyingssystem som gjer det mogleg å manøvrere der dei fleste andre djupvass-kabelleggingsfartøy ville gitt opp. MAFOSS gratulerer med gjev pris!
30.05.17 12:08
Next Generation Ship Award til Color Hybrid
Next Generation Ship Award til Color Hybrid
Color Hybrid, som skal byggast ved Ulstein Verft, har vunne prisen Next Generation Ship Award på Nor-Shipping i dag. Med fokus på innovasjon, heidrar prisen det mest lovande design på skip som skal sjøsettast det komande tiåret. Fartøyet er designa av Fosen Yard og vert bygd av Ulstein Verft for eigaren Color Line. Prisen blei utdelt av H.K.H Kronprins Haakon. MAFOSS gratulerer!   
30.05.17 12:01
Årsmøtet 2017
Årsmøtet 2017
I årsmøtet 24. april 2017 vart det valt nytt styre og utval. Sjå oversikt i pdf-dokumentet her.
29.05.17 10:57
HMS-dagen
HMS-dagen
Velkomen til HMS-dagen i MAFOSS 8. juni 11:00 til 15:30.
Invitasjon og program finn du vedlagt nederst i denne artikkelen.
Påmelding skjer til terje@mafoss.no innan 1. juni 12:00.
09.05.17 11:33
Digital strategi og ledelse
Digital strategi og ledelse
GCE Blue Maritime og NTNU inviterer til kurs i Digital strategi og leiing. Fullført kurs gir 7,5 studiepoeng og gir mellom anna ferdigheiter som omtalt i kursbrosjyra; "Etter fullført kurs skal deltaker kunne analysere og utvikle strategier for digitalisering av virksomheter, verdikjeder, Big Data og Internet of Things." 8. og 9. juni på Hotel Waterfront, Ålesund. Pris for medlemmer i GCE eller MAFOSS; 9.900,- (Ordinært 17.500,-/25.000,-) Program og påmeldingslink her.  
09.05.17 09:57
Meir vind i segla?
Meir vind i segla?
Det byrjar å lysne for satsing på vindkraft og operasjonar rundt dette.
Det er høge forventningar til auka inntening på prosjekter innan dette segmentet i åra som kjem. Les meir i Sunnmørsposten om saka.
24.04.17 12:38

gå til arkiv