Skriv ut
felles_logo.jpg

VALG 2021!

Invitasjon til næringslivet sine val-arrangement i Møre og Romsdal

Felles frå organisasjonane:

Vi står foran et spennende stortingsvalg i september 2021.
For å bli mest mulig orientert om hvor vi har «våre» stortingsrepresentanter når det gjelder saker som er viktige for næringslivet, har NHO Møre og Romsdal tatt initiativ til et valgkampsamarbeid mellom flere sentrale organisasjoner i fylket.
I tiden fremover vil det bli arrangert digitale og (forhåpentligvis) fysiske møter for å bli bedre kjent med listetoppene og for å sette viktige næringspolitiske saker på dagsorden.

Det er første gang et så bredt utvalg av nærings- og arbeidslivsorganisasjoner i Møre og Romsdal samles om felles valgkampopplegg. Organisasjonene som deltar i samarbeidet er:
NHO Møre og Romsdal, LO Møre og Romsdal, Næringsforeningen i Ålesundsregionen, Molde Næringsforum, Kristiansund og Nordmøre Næringsforening (KNN), Næringsforeningene i Søre Sunnmøre(NæSS), MAFOSS, Maritimt Forum Nordvest og NHOs landsforeninger som har tilstedeværelse i Møre og Romsdal: Sjømat Norge, NELFO og EBA. Organisasjonene representerer over 2000 medlemsbedrifter i alle typer bransjer i Møre og ROmsdal, og arbeidstakere i disse bedriftene.

Startskuddet for første Politikertreff går allerede fredag 30. april kl. 09.00-10.00. Disse møtene foregår i Teams og først ut er Høyre, der partiets toppkandidater skal presentere seg selv og sin næringspolitikk.  
Dere er selvsagt velkommen til å delta på alle møtene mellom politikerne og næringslivet. Alle listetoppene i de ulike partiene har meldt fra at de stiller.

Du melder deg på ved å bruke denne påmeldingslenken (innen onsdag 28. april): INVITASJON/PÅMELDING
Lenke/kalenderinvitasjon til Teams-møtene blir sendt ut til de påmeldte, senest en dag i forkant av hvert møte.

Programmet fram til sommeren:

POLITIKERTREFF (Teams-møter):

Fredag 30. april 09.00-10.00: Høyre
Fredag 7. mai 09.00-10.00: Arbeiderpartiet
Tirsdag 11. mai 10.30-11.30: Senterpartiet
Fredag 14. mai 09.00-10.00: Fremskrittspartiet
Fredag 18. mai 09.00-10.00: Kristelig Folkeparti
 

TORSDAGSLUNSJ med næringspolitiske temamøter (Teams/Teams Live)

Torsdag 20. mai 11.00-12.00: Havnæringene i Møre og Romsdal – Maritim stortingsmelding
Torsdag 27. mai 11.00-12.00: Samferdsel – Nasjonal Transportplan 2022-2033
Torsdag 3. juni 11.00-12.00: Kompetanse, jobbskaping og verdiskaping i Møre og Romsdal
Torsdag 10. juni 11.00-12.00: Eksport/internasjonal handel i eksportfylket Møre og Romsdal
Torsdag 17. juni 11.00-12.00: Hvordan legge til rette for næringsmuligheter i det grønne skiftet?
Torsdag 24. juni 11.00-12.00: Hva er næringsvennlig skatte- og avgiftspolitikk i Møre og Romsdal?

Innhold/tema i enkeltmøter kan bli endret dersom f.eks. dagsaktuelle saker på tilsier det.