mafoss_logo_high_res.png
Menu
mafoss_logo.png

På bildet: Ove Dimmen frå Ulstein verft og Rolf Otto Rovde frå Ulstein Power&Control. Foto: Ulstein group
På bildet: Ove Dimmen frå Ulstein verft og Rolf Otto Rovde frå Ulstein Power&Control. Foto: Ulstein group

Grøne løysingar på Ulstein

ESVAGT og Ulstein signerer kontrakt for konvertering av to plattformforsyningsfartøy til ERRV-batterihybridskip.

Dei to plattformforsyningsfartøya 'Hermit Fighter' og 'Hermit Prosper' vil bli bygde om til Emergency Response Rescue Vessels (ERRV) ved Ulstein Verft, og den grøne transformasjonen til batterihybridframdrift er det Ulstein Power & Control som står for.

Skipa vart opphavleg bygde på Ulstein Verft og kjem no tilbake til byggeverftet for å bli oppgraderte til meir miljøvenlege framdriftsløysingar og til eit nytt liv som ERRV-fartøy. Ulstein er i gong med detaljteikningane, og skipa kjem til verftet i oktober 2021.

Arbeidet inkluderer prosjektleiing, innkjøp, ingeniørarbeid, produksjon, kraft- og kontroll-leveransar. Det vil bli førebudd for ein batteri-konteinar for hybridkraft, metanoltankane skal byggast om til å kunne ha anna innhald, delar av hovuddekket vil bli omorganisert for å gi plass til ei redningssone, og nye MOB båtar og nye seksjonar som skal bli produserte og installerte på kvar side.

- Dette er  veldig viktige prosjekt for ESVAGT, og vi er derfor glade for å få på plass ein kontrakt med Ulstein Verft og Ulstein Power & Control som skal optimalisere funksjonaliteten og gi forbetra energi- og utsleppseffektivitet på to høg-kvalitets X-BOW-fartøy, uttalar Kristian Ole Jakobsen, DCEO i ESVAGT.

Konvertering til grønare kraftløysingar

- Kontrakten er viktig for Ulstein. Vi skal gjere desse skipa klare for eit grønare framdriftsoppsett som inkluderer batteridrift, kommenterer Rolf Ottar Rovde, salssjef i Ulstein Power & Control. Rovde legg til: – Oppgraderingane vil redusere forbruk av drivstoff og gi mindre utslepp, noko som også vil forlenge levetida på dieselmotorane.

- Ulstein Power & Control leverte kraft- og automatiseringsløysingane til skipa då dei var nybygde. Leveransen vår no inkluderer kraft- og automasjonssystem for batteripakka, frekvensomformar og ombygging av tavler og drives, i tillegg til installasjon og igangkøyring, seier Rovde.

Ombyggingsprosjekt ved Ulstein Verft

Begge skipa er planlagt å vere ved Ulstein Verft i seks veker med start i oktober. Den siste installasjonen og igangkøyring av hybridløysinga vil finne stad våren 2022 i tråd med driftsplanane for skipa.

- Vi ser fram til å bygge om to konkurransedyktige plattformforsyningsfartøy til meir marknadstilpassa og drivstoffeffektive ERRV-skip. Tidspunktet for denne jobben er heilt ideelt for verftet og passar godt inn i kjernestrategien vår om berekraftig vekst. Oppgradering av system er viktige brikker for å gjere verdsflåten grønare, seier Ove Dimmen, salssjef i Ulstein Verft.

Livssyklusperspektiv

- Det blir veldig bra å gjenoppta samarbeidet med ESVAGT, kommenterer konsernsjef i Ulstein Group, Cathrine Kristiseter Marti. – Prosjektet viser at Ulstein kan vere ein langsiktig partner som jobbar for å sikre framtidig konkurranseevne og berekraftige løysingar for kundane våre, seier konsernsjefen.

Hermit Fighter’ og ‘Hermit Prosper’, byggnummer 291 og 294 frå Ulstein Verft, blei begge leverte i 2012. Dei er dei første to skipa i serien av den velprøvde PX121-designen frå Ulstein Design & Solutions.

 

Siste nytt
Fin kontrakt til PE Bjørdal
Fin kontrakt til PE Bjørdal
Det er gledeleg å registrere at det landar gode kontraktar hos MAFOSS-medlemane. Les meir om kontrakten PE Bjørdal har landa for Tau Tech i Ålesund i saka under. VI gratulerer!  Les meir her.
19.01.22 09:00
Møt franske bedrifter
Møt franske bedrifter
Fredag 26. november kan du møte franske maritime bedrifter på Skaparhuset. GCE Blue Maritime, ÅKP og MAFOSS inviterer til mingling og informasjon. SJekk lenke og meld deg på i dag! #åkp #bluemaritimecluster #skaparhuset Les meir her.
19.11.21 14:40
"TidPrat" i Ulsteinvik
Invitasjon til samling på Skaparhuset
20.10.21 08:03
Seminar med SANDS
Seminar med SANDS
Vi fortset med vårt gode samarbeid med Sands Advokatfirma og webinarserien
"Arbeidsforholdet fra A til O". Sett av morgonen 26. august til ei lærerik stund saman med oss.
Denne gang spør vi: "Driv du ulovleg innleige utan å vite om det?" Eit godt panel med folk både frå maritim næring og juridisk hald blir leia av programmoderator Elisabeth Solvang frå ÅKP.  Meld deg på her.
19.08.21 11:25
Open politisk debatt
Open politisk debatt
Kom og møt listetoppane i Møre og Romsdal til politisk debatt 24. august kl 1800 på Sjøborg i Ulsteinvik! 
Alle partia møter med sine listetoppar, og blir utfordra på kva dei vil gjere for næringane som er knytta til havet og mogleiheitene der.  Ordførar Knut Erik Engh i Ulstein og NHO-leiar i Møre og Romsdal, Espen Remme, er med, og som publikum kan du stille spørsmål direkte til politikarane som vert grilla av debattleiar Arnfinn Ingjerd.
Rett etter arrangementet skal NRK Møre og Romsdal ha sending direkte frå Ulsteinvik med nyhende kl 1945. Arrangementet er gratis.

Vel møtt! Arrangementet er eit samarbeid mellom Ulstein Marknadsforum, Maritimt forum nordvest og MAFOSS.
12.08.21 14:47
Grøne løysingar på Ulstein
Grøne løysingar på Ulstein
ESVAGT og Ulstein signerer kontrakt for konvertering av to plattformforsyningsfartøy til ERRV-batterihybridskip.
05.08.21 15:27
Takk til Oddvor!
Takk til Oddvor!
1. juli blir marknadskoordinatoren i NAV søre Sunnmøre, Oddvor Follestad Hovden, pensjonist.
Oddvor har vore sentral for MAFOSS og våre medlemsbedrifter i alle år, med gode løysingar når utfordringane har kome. 

Spesielt vil vi nevne evna til å søke løysingar innan kurs og etterutdanning for permitterte, god dialog når vi har køyrt enkeltprosjekt, og vilje til å finne måtar å sikre framdrift og kompetanse i vid forstand.
Oddvor har også vore ein viktig brubyggar mellom bedriftene og enkelpersonar i NAV-systemet, og slik sikra god kontakt og oppfølging.

Vi takkar for godt og givande samarbeid, og ønsker lukke til med pensjonisttilværet, der vi forstår at pleiing av golfhandicap står høgt på lista!  Alt godt, Jan / MAFOSS
29.06.21 10:23
Endeleg flybuss!
Endeleg flybuss!
Frå 23. august vil du kunne reise med buss heilt fram til Ørsta-Volda lufthamn, Hovden.
På dagtid vil ordinær rutebuss køyre innom flyplassen, medan det morgen, kveld og helg vil være mogleg å bestille transport. Bestillingstransporten er eit pilotprosjekt frå FRAM/ Møre og Romsdal fylkeskommune. 
-Det er svært gledeleg at dette kjem, seier Jan Thormodsæter i MAFOSS. -Men det er svært viktig at vi no bruker tilbodet slik at det går frå pilot til fast oppsett, seier han.
23.06.21 11:54
MAFOSS presenterer:
MAFOSS presenterer:
ROBINET AS / Ulsteinvik
14.06.21 14:14
Prosjektmedarbeidar
Prosjektmedarbeidar
Til prosjektet
«Kompetanseutvikling Sunnmøre» søker vi Prosjektmedarbeidar i 60% stilling MAFOSS (Maritim forening for søre Sunnmøre) vart etablert i 1969 for mellom anna å styrke den formelle kompetansen for skipsbyggarar. Opp under 40 medlemsbedrifter frå heile den maritime verdikjeda på Søre Sunnmøre held i dag MAFOSS engasjert i kompetanse- og kursarbeid, politisk arbeid for å styrke klynga sine rammevilkår, samt arbeid for å styrke infrastruktur gjennom samferdsel og gode løysingar til havs, på land og i lufta. Kompetanseutvikling Sunnmøre
Den maritime klynga er ei av dei største næringane i Møre og Romsdal, og har heile verda som marknadsplass for sine produkt. Endringane dei siste åra utfordrar oss på å sikre og vidareutvikle den unike kompetansen vi har slik at vi er godt rusta for oppturen som kjem.

For å samle kunnskap om kva vi har og kva vi treng, har vi etablert prosjektet «Kompetanseutvikling Sunnmøre», der vi no søker etter ein prosjektmedarbeidar til første fase (forstudie) av prosjektet. Prosjektet ligg under MAFOSS, rapporterer til Dagleg leiar, og er leia av ei styringsgruppe samansett av toppleiarar frå næringa. Sentrale oppgåver i forstudiet:
- Avklare reelle kompetansebehova i bransjen ift kva type fagfolk ein vil trenge framover.
- Legge planar for korleis ein sikrar tilgang på grunnleggande kompetanse.
- Samarbeide med andre aktørar for å promotere vårt behov for diverse kompetanse.
- Analysere og kome med forslag til modellar for korleis formidling av eksisterande kompetanse kan gjerast smidigare og slik verte ein styrke for vår industri.
- Utarbeide prosjektplanar i nært samarbeid med styringsgruppe og leiar.
- Rapportere til styringsgruppe og leiar undervegs.
- Forstudiet vil også måtte finne utvida løysingar på finansiering, slik at ein legg eit godt grunnlag for hovudprosjektet.

Den vi ser etter:
- Du har utdanning på bachelor-nivå.
- Du har kunnskap frå personalbehandling, kompetansekartlegging og system rundt dette.
- Du har god kjennskap til bransjen, og har gjerne jobba i bransjen.
- Du set deg fort inn i nye styringsverktøy- og system.
- Du er ivrig på å søke løysingar.
- Du er sjølvgåande, strukturert og målbevisst.
- Du er sosial og god på formidling og sal.
- Du har gode munnlege og skriftlege formidlingsevner på norsk og engelsk.

Vi tilbyr:
- Utfordrande og sjølvstendig jobb med høve til utviding til full stilling i hovudprosjektet.
- Positivt og sosialt arbeidsmiljø.
- Meiningsfullt arbeid i ein bransje med framtidstru.
- Løn etter avtale. Søknadsfrist:
Snarast og seinast registrert innan 25. juni. Prosjektperiode:
Haust 2021- vinter 2022 for forstudiet/ forprosjektet, vinter 2022 til sommar 2023 for hovudprosjektet. Søknad vert å sende til:
MAFOSS, v/ Jan Thormodsæter
Stålhaugen 7, 6065 Ulsteinvik
post@mafoss.no

For spørsmål, kontakt:
Dagleg leiar i MAFOSS, Jan Thormodsæter. E-post: jan@mafoss.no eller tel 9246 7700.
Leiar i styringsgruppa, Gunvor Ulstein. E-post: gunvor.ulstein@ulstein.com eller tel 7000 8000.  
11.06.21 13:03

gå til arkiv

gå til arkiv