Skriv ut
auto.jpeg

Ned med prisen!

MAFOSS og "Nertverk for samferdsel, Sunnmøre" meiner at pris på AutoPass må bli lågare. Dette både av omsyn til privatbilistar og for transportørar som leverer til våre medlemmer på Sunnmøre. 

Meir i saka her.